نمایشگاه صنعت مشهد

قوانین و مقررات غرفه سازی صنعت معدن متالورژی و سنگ مشهد نگاهی به دوره گذشته نمایشگاه صنعت معدن متالورژی مشهد ۱۴۰۰ https://aparat.com/v/6o2MQ   جلسه هم اندیشی نمایشگاه صنعت، معدن و متالورژی مشهد با حضور ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معاونت امور صنایع، ریاست اداره بازرگانی داخلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، […]


پانزدهمین نمایشگاه معدن و متالورژِی مشهد

قوانین و مقررات غرفه سازی صنعت معدن متالورژی و سنگ مشهد   نگاهی به دوره گذشته نمایشگاه صنعت معدن متالورژی مشهد ۱۴۰۰ https://aparat.com/v/6o2MQ   جلسه هم اندیشی نمایشگاه صنعت، معدن و متالورژی مشهد با حضور ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معاونت امور صنایع، ریاست اداره بازرگانی داخلی، معاونت امور معادن و صنایع […]