مدیریت پروژه های نمایشگاهی – نمایشگاه ساختمان مشهد 1401

نمایشگاه ساختمان مشهد ۱۴۰۱

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری : 17 لغایت 20 آبان 1401
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه