مدیریت پروژه های نمایشگاهی

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی بعنوان یکی از بزرگترین مجریان نمایشگاهی در شرق کشور ، افتخار دارد طی نمایشگاه موفق برگزار کند.

تقویم نمایشگاه های داخلی ۱۴۰۱

روزها
ساعت‌
دقیقه
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی - عراق بغداد
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه