مدیریت پروژه های نمایشگاهی

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی بعنوان یکی از بزرگترین مجریان نمایشگاهی در شرق کشور ، افتخار دارد طی ۱۶ سال فعالیت خود ۱۳۸ (۱۵۶۷۶۵ متر) نمایشگاه موفق برگزار کند.