مدیریت پروژه های نمایشگاهی – پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری : ۱۴ لغایت ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه

 

 

جلسه هماهنگی برگزاری رویداد فناورانه در صنعت برق در شرق کشور در محل پژوهشکده وزارت نیرو

آماده سازی غرفه های پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

افتتاح رسمی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

 

برگزاری همایش سندیکای صنعت برق خراسان در اولین روز برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

 

 

 

 

 

برگزاری دومین همایش نیازهای فناورانه و  فرصت های سرمایه گذاری در جوزه های آب، برق و انرژی در روزهای دوم و سوم پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد