پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته

    جلسه هماهنگی برگزاری رویداد فناورانه در صنعت برق در شرق کشور در محل پژوهشکده وزارت نیرو آماده سازی غرفه های پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد افتتاح رسمی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد   برگزاری همایش سندیکای صنعت برق خراسان در اولین […]