لیست مشارکت کنندگان درهشتمین نمایشگاه بین المللی ادوات کشاورزی ، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری . همزمان با دهمین نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی تهران

لیست مشارکت کنندگان هشتمین نمایشگاه بین المللی ادوات کشاورزی ، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری . همزمان با دهمین نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی تهران


نمایشگاه کامپیوتر، موبایل، بلاکچین و رمزارزها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و… (آیتکس)

بیست و سومین نمایشگاه کامپیوتر، موبایل، بلاکچین و رمزارزها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی، بازی‌های رایانه‌ای، قطعات الکترونیک و دهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند