مدیریت پروژه های نمایشگاهی – نمایشگاه جامع کشاورزی ایران و سامانه‌های نوین آبیاری در تهران

نمایشگاه جامع کشاورزی ایران و سامانه‌های نوین آبیاری در تهران

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران
زمان برگزاری : 12 لغایت 15 دی ماه 1402
متراژ : به زودی اعلام خواهد شد
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه‌های نمایشگاهی (ایپما)
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه

.