مدیریت پروژه های نمایشگاهی – نمایشگاه بازرگانی بغداد

نمایشگاه بازرگانی بغداد

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی بغداد
زمان برگزاری : 10 لغایت 19 آبان ماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه