تقویم نمایشگاه داخلی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور ، دامپزشکی و آبزیان اصفهان – 3 لغایت 6 تیر 1399

دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری اصفهان – 29 آبان  لغایت 1 آذر ماه 1399

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع ایمنی،مدیریت بحران،امداد و نجات،سیستم های حفاظتی و HSE اصفهان – 29 آبان لغایت 1 آذرماه 1399

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی ( مکانیزاسیون،آبیاری و نهاده ها ) اصفهان – 27 لغایت 30 آذرماه 1399

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد – 13 لغایت 16 آبان ماه 1399

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد – 13 لغایت 16 آبان ماه 1399

یازدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره ، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد – 13 لغایت 16 آبان ماه 1399

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فن آوریهای نوین صنعت ساختمان مشهد – 13 لغایت 16 آبان ماه 1399

پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری ) تهران – 5 لغایت 8 اسفند ماه 1399