تقویم نمایشگاه داخلی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و  آبیاری تهران  دی ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه تخصصی گل،گیاه و گیاهان داروئی اصفهان – اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

 نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی اصفهان – فروردین ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی،نهاده ها و  آبیاری اصفهان – آذر ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد – بهمن ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهری، مسکن و انبوه سازان مشهد – بهمن ماه ۱۳۹۸