مدیریت پروژه های نمایشگاهی – نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه تاجیکستان

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه تاجیکستان

محل برگزاری : دوشنبه تاجیکستان
زمان برگزاری : 18 لغایت 21 آبان ماه 1402
متراژ : بعد از برگزاری اعلام می گردد.
تعداد بازدید : بعد از برگزاری اعلام می گردد.
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه