مدیریت پروژه های نمایشگاهی – نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور و صنایع غذایی عراق

نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور و صنایع غذایی عراق

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی بغداد عراق
زمان برگزاری : 23 الی 27 اسفند ماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه