مدیریت پروژه های نمایشگاهی – هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی

هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی

محل برگزاری : بغداد - عراق
زمان برگزاری : 20 الی 22 خرداد ماه 1401
متراژ : بعد برگزاری اعلام میشود
تعداد بازدید : بعد برگزاری اعلام میشود
مجری : نماینده انحصاری نمایشگاه بین المللی برق و انرژی بغداد در ایران شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه