مدیریت پروژه های نمایشگاهی – اعزام هیات تجاری جمهوری اسلامی ایران به ورشو لهستان

اعزام هیات تجاری جمهوری اسلامی ایران به ورشو لهستان

محل برگزاری : ورشو لهستان
زمان برگزاری : مردادماه 1395
متراژ :
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه