مدیریت پروژه های نمایشگاهی – اخبار نمایشگاه های 1403

اخبار نمایشگاه های ۱۴۰۳

 

نمایشگاه بین المللی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ۱۴ لغایت ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
https://epma.ir/new/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA/

 

نمایشگاه   دام و طیور،  شیلات، آبزیان، در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳https://epma.ir/new/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88/

نمایشگاه ساخت ،طراحی ،مهندسی و تجهیزات هتل ،رستوران و کافی شاپ ۵ لغایت ۸ تیرماه ۱۴۰۳

https://epma.ir/new/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%87/

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ۵ لغایت ۸ تیرماه ۱۴۰۳
https://epma.ir/new/3648-2/

 

نمایشگاه صنعت و اتوماسیون صنعتی ۱۲ لغایت ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳

https://epma.ir/new/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85/

 

 

نمایشگاه معدن و متالوژی ۱۲ لغایت ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳

 

 

https://epma.ir/new/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7/

 

 

  • جدیدترین مطالب


  • برگه‌ها

  • دسترسی سریع


  •