نمایشگاه های سال 96

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار و ادوات باغبانی مشهد (اردیبهشت ماه 96)

نمایشگاه فروش رمضان مشهد (خرداد ماه 96)

نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد مقدس (خرداد ماه 96)

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، سرمایشی و گرمایشی مشهد (تیرماه 96)

پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مبلمان، لوسترو روشنایی مشهد (نیمسال اول) (شهریورماه 96)

هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد (شهریورماه 96)

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و شهر هوشمند مشهد (شهریورماه 96)

نمایشگاه فروش پاییزه مشهد (شهریورماه 96)

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، درب و پنجره مشهد (آذرماه 96)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مسکن و انبوه سازان و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد (آذرماه 96)

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، صوتی و تصویری و فرش ماشینی مشهد (دی ماه 96)

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری مشهد (بهمن ماه 96)

نمایشگاه فروش بهاره مشهد (اسفندماه 96)

دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی _ ماشین آلات، نهاده ها، سیستم های نوین آبیاری و مکانیزاسیون تهران (نمایشگاه بین المللی تهران) _ (اسفندماه 96)