نمایشگاه های خارجی برگزار شده در سال 95

نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و صنایع کوچک در کابل افغانستان (تیرماه 95)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان (شهریور ماه 95)

نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در کابل افغانستان (بهمن ماه 95)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق (اردیبهشت ماه 95)

اعزام هیات تجاری جمهوری اسلامی ایران به ورشو لهستان (مردادماه 95)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف افغانستان (آذرماه 95)