قوانین و مقررات

شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه

مشارکت كننده محترم، آرزومنديم كه بتوانیم دراين نمايشگاه شرايط حضور موفق شما را فراهم نماييم. برگزاري مناسب نمايشگاهي كه در آن شركت فرموده ايد، نيازمند رعايت مقرارت و شرايطي است كه در اين فرم پیوست به آنها اشاره شده است. خواهشمندم پس از مطالعه دقيق شرايط و مقررات نمایشگاه که در زیر و در فرم پیوست به آن اشاره شده است(در 8 بند) ،فرم پیوست را پرینت گرفته و یک نسخه از آن را به واحد نمایشگاهی تحویل نمایید.

اطلاع رسانی قوانین و مقررات نمایشگاه به تمامی حاضرین در غرفه مورد انتظار است. 

دریافت فرم شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه

1-1- زمانبندي فعاليت هاي نمايشگاه به شرح جدول (1-1) تعيين شده است. رعايت اين زمانبندي ضروري است.

1-2- تكميل و ارسال ‌درخواست مشارکت ، فرم شماره (7203-ف) ویا واریز وجه هیچ‌گونه تعهدي جهت رزرو فضا براي متقاضي ايجاد نمي نماید. بدیهی است پس از تسویه حساب اخذ تایید کتبی از امور نمایشگاهی الزامی است.

1-3- هرگونه تغییر پس از اخذ تایید کتبی موضوع ماده 1-2 با هماهنگی امور نمایشگاهی و اخذ تاییدیه مجدد خواهد بود.

1-4- واگذاري غرفه به غير و همچنين اشتراك و يا تغيير در رشته فعاليت مجاز نمي باشد.

1-5- در صورت ارسال فرم هاي نمايشگاه بعد از زمان تعيين شده در جدول (1-1) غرفه داران از امكانات و خدمات نمايشگاهي شامل كتيبه سردرب، درج اطلاعات در كتاب ويژه نمايشگاه، كارت شناسايي، كارت پاركينگ، آب، برق اضافه، تلفن و ساير تسهيلات مرتبط برخوردار نخواهند شد .

1-6- اخذ فرم تاییدیه ثبت نام از امور نمایشگاهی الزامی است.

 

2- انصراف از ثبت نام و حضور در نمایشگاه

اعلام انصراف و عودت هزينه اجاره غرفه برابر شرایط انصراف مندرج در جدول (2) صورت خواهد گرفت:

جدول(2) – شرايط عودت وجه هنگام انصراف

ردیف تاریخ انصراف درصد كسور وجه واريز شده
1 یکسال تا 90 روز قبل از افتتاحیه نمايشگاه بدون کسر
2 89 روز تا 50 روز قبل از افتتاحیه  نمايشگاه 10%
3 49 روز تا 30 روز قبل از افتتاحیه  نمايشگاه 20%
4 29 روز تا  10روز قبل از افتتاحیه  نمايشگاه 50%
5 9 روز قبل از افتتاحیه تا زمان افتتاحيه  نمايشگاه 70%
6 بعد از افتتاح نمایشگاه 100%

3-كاركنان غرفه

3-1-رعايت شئونات اسلامي و عدم استفاده از كراوات و پاپيون براي آقايان و حفظ حجاب اسلامي و استفاده از پوشش مناسب شامل: مقنعه ، هد بند، مانتو بلند و غير چسبان و غير بدن نما، و پرهيز از آرايش در هر سطح،  براي بانوان محترم حاضر در غرفه الزامي است.

3-2- همه كاركنان غرفه بايد كارمند تمام وقت غرفه دار بوده يا براي طول مدت نمايشگاه استخدام شده باشند.

3-3- هيچ يك از غرفه داران يا كاركنان آنها نبايد به نحوي رفتار كنند كه نسبت به اصول اجتماعي توهين تلقي گردد.

3-4- ورود به غرفه های فاقد کارمند در هر زمان ممنوع می باشد

3-5- بديهي است در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق ، ضمن تعطيلي غرفه، مدير مربوط پاسخگوي عواقب قانوني آن به مراجع ذيصلاح قانوني از جمله شوراي حل اختلاف دادگستري مستقر در نمايشگاه خواهد بود.

 

4- شرایط تحویل غرفه و غرفه سازی

4-1- ساخت فضا بصورت محصور و فاقد ديد به عنوان آبدارخانه، انبار، اتاق مذاكره و هر عنوان ديگر ممنوع مي باشد.

4-2- غرفه دار بايد پس از تحويل گرفتن غرفه، مساحت آن را اندازه گيري نمايد. هرگونهادعادر خصوصمتراژغرفهواگذارشدهتنهادرروزاولنمايشگاهقابلطرحوبررسيبودهوپسازآنقابل قبول نيست.

4-3- غرفه آرايي، تزئينات داخلي و نظافت داخل غرفه در طول برگزاري نمايشگاه به عهده غرفه دار می باشد.

4-4- مسئول غرفه به ازاء هر 12 متر مربع غرفه، مجاز به استفاده 600 وات روشنایی و پریز مي باشد. استفاده بيش از اين مقدار منوط به اخذ مجوز كتبي و پرداخت هزينه مازاد برق با تعرفه مربوطه مي باشد. همچنین استفاده از هرگونه لامپ روشنایی بدون محافظ از نوع معمولی یا مدادی ممنوع است.

4-5- مشاركت كنندگان در صورت غرفه آرايي با ارتفاع بيش از حد استاندارد (3 متر) لازم است حداقل 20 روز قبل از شروع نمايشگاه و پيش از اجراي غرفه ‌سازي با معرفي غرفه‌ساز و ارايه نقشه‌هاي اجرايي، نسبت به اخذ تاييديه نقشه غرفه آرايي خود از مدير امور نمايشگاهی اقدام نمايند.

4-6- کلیه غرفه داران در صورت نیاز به غرفه سازی بایستی به ازاء هر 12 متر مربع یک فقره چک تخلیه به مبلغ یک ملیون ریال  (000/000/1 ریال) در وجه نمایشگاه صادر و به امورمالی تحویل داده و رسید آن را به مسئول سالن ارايه نمایند. این چک  تا زمان تخلیه کامل غرفه به صورت امانت نزد امور مالی نمایشگاه باقی خواهد ماند. در غیر این صورت هرگونه فعالیت ساخت و ساز جهت غرفه سازی ممنوع است و در صورت مشاهده غرفه سازي از فعالیت غرفه جلوگیری خواهد شد.

4-7- کلیه غرفه داران که در ایام غرفه سازی نیاز به استفاده از برق دارند بایستی مبلغ 000/250 ریال بابت هزینه برق به حساب نمایشگاه واریز نمایند بدیهی است هزينه برق مصرفی ایام غرفه سازی بر عهده پیمانکار غرفه سازی بوده براي اين منظور غرفه ساز بایستی پس از دریافت قبض از مسئول برق مستقر در ستاد اجرایی به واحد مالی مراجعه نموده و نسبت به پرداخت و عودت آن به ستاد اجرایی اقدام نماید.

4-8- اقلام و تجهیزات مورد تعهد نمایشگاه به ازاء هر 12 متر مربع به شرح ذیل می باشدکه 12 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه تحویل غرفه داران می گردد:

  1. سازه اطراف غرفه                                                          2.لامپ کم مصرف همراه با قاب به تعداد 3 عدد
  2. یک عدد میز و 2 عدد صندلی ( مدل ال جی )           4. موکت

5.پریز برق با توان حداکثر 150 وات                                 6.کتیبه سردرب

غرفه داران محترم در هنگام تحویل اقلام مذکور بایستی دقت نموده و تمامی اقلام را به صورت سالم تحویل گرفته در پایان نمایشگاه نیز به صورت صحیح تحویل دهند.  در صورت ایراد خسارت به هریک از اقلام فوق مبلغ خسارت براساس جدوال نرخ اقلام دریافت خواهد شد.

4-9- جابجايي پانل هاي و تجهیزات غرفه بندی نمايشگاه ممنوع است. همچنین نوشتن، سوراخ کردن و رنگ آمیزی بر روي پانل ها و استفاده از پيچ، ميخ، ماژيك و يا هر وسيله اي كه به بدنه غرفه خسارت وارد نمايد نیز ممنوع است.بدیهی است در صورت ایراد خسارت مسئول غرفه بایستی نسبت به جریمه آن اقدام نماید.

4-10- در صورت غرفه سازی چنانچه ارتفاع غرفه بالاتر از غرفه هاي مجاور باشد، ضروري است كه قسمت هاي پشت سازه ها به ويژه نئوپان، چوب و شبكه هاي آهني، رنگ آميزي و يا با دكور مناسب پوشانيده شود تا موجب بد نمایی غرفه هاي مجاور نگردد. ضمناً بر روي قسمت هاي پشت كار كه مشرف به حريم غرفه هاي مجاور مي باشد نوشتن تبليغات يا نام شركت مجاز نخواهد بود.

4-11- قسمت هاي باز يا نيمه تمام و قابل رويت غرفه ها بايد پوشانده شوند .

4-12- رنگ آمیزی جهت غرفه سازی در سالنها با پیسوله یا لوازمی که گرد رنگ را در فضا پراکنده می کند ممنوع می باشد، در صورت مشاهده بعنوان تخلف از ضوابط نمایشگاه از فعالیت غرفه جلوگیری خواهد شد.

4-13- چنانچه غرفه دارانی ،کف سازی با مصالح ساختمانی از جمله ماسه، شن، پانل گچی و سیمان را دارند قبل ازشروع کار باید با مسئول سالن هماهنگی نموده تا شرایط و مقررات لازم  به غرفه دار بیان گردد. به عنوان مثال كف سالن ها بايد در برابر چكيدن روغن و ديگر مواد مشابه به وسیله یک لایه پلاستیک محافظت گردد.

4-14- در صورت نمايش ماشين آلات و دستگاه هاي سنگين، حجيم و يا مرتفع با مصرف برق بيش از 5 كيلو وات، مراتب بايد 15 روز قبل از افتتاح به اطلاع نمایشگاه  برسد.

4-15- غرفه سازان موظف به همكاري با مسئولين نمايشگاه بوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از يك مرحله تذكر كتبي نسبت به تعطيلي غرفه اقدام خواهد شد. در اين گونه موارد وجوه دريافتي از غرفه دار مسترد نخواهد شد.

4-16- آخرين زمان اتمام غرفه آرايي 24 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه خواهد بود و قبل از موعد مقرر غرفه داران محترم مي بايست غرفه خود را آماده نمايند. درغير اينصورت ادامه كار غرفه پس ازساعت ياد شده به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود و نمايشگاه نيز هيچ مسئوليتي را دراين خصوص نمي پذيرد.              

4-17- از آن جايي كه درب ‌هاي سالن‌هاي نمايشگاه قبل از افتتاح به صورت شبانه‌ روزي جهت انجام امور غرفه ‌آرايي و چيدمان غرفه‌ها باز مي‌باشد، شركت كنندگان موظف هستند يك نماينده از سوي خود به امور نمایشگاهی معرفي تا در اين مدت تماماً در غرفه حضور داشته باشد. مسئولیت حفظ و نگهداری کالا و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب، مستقیما برعهده صاحبان کالا خواهد بود . 

4-18- غرفه داران واقع در فضای باز موظف به حفظ فضاي سبز نمايشگاه بوده و از وارد نمودن هر گونه خسارت به فضاي سبز اجتناب نماید در غير اين صورت پس از برآورد خسارت، غرفه دار موظف به پرداخت خسارت برآورد شده خواهد بود.      

 

 5- ایام برگزاری 

5-1- نمايش يا عرضه كالاهايي كه مخالف و معارض با شئونات جمهوري اسلامي باشد ممنوع است.

5-2- از پخش موسيقي‌هايي كه بدون مجوز وزارت ارشاد باشد جلوگيري بعمل خواهد آمد.

5-3- رعايت كامل مقررات و ضوابط حاكم بر نمايشگاه از جمله استفاده از كارت شناسايي، حضور در ساعات برگزاری نمایشگاه، زمان تحويل و تخليه غرفه الزامي است.

5-4- محصولات و يا خدمات ارايه شده در غرفه بايد با موضوع نمايشگاه مرتبط باشند.

5-5- غرفه دار نبايد محصولي را نمايش دهد يا تبليغاتي را براي كالايي منتشر نمايد كه به حقوق علامت تجاري ثبت شده، كپي رايت يا حق انحصاري شركت ديگر تجاوز مي نمايد.

 

5-6- سیستم صوتی و تبليغات غرفه بايد در حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد.

5-7- راهروهاي سالن ها در هيچ شرايطي نبايد مسدود شوند و غرفه داران بايد از انجام هر نوع فعاليتي كه منجر به ازدحام ترافيك راهرو مي گردد، خودداري نمايند.

5- 8- حضور نماینده غرفه نیم ساعت قبل و بعد از ساعت بازدید در محل غرفه الزامی است.

5-9- مسئوليت حفظ و  نگهداري كالا ها از هنگام  تحویل غرفه تا زمان خروج کامل آن از محوطه نمايشگاه برعهده غرفه داران مي‌باشد. ليكن در خارج از ساعت مذکور حفظ و نگهداری کالاهاي موجود در غرفه برعهده حراست نمایشگاه می باشد.

5-10- شركت كنندگان نبايد كالاي با ارزش را در غرفه نگهداري نمايند و مسئوليت حفظ و نگهداري اين‌ گونه كالاها تماماً بر عهده غرفه داران مي‌باشد.

5-11- غرفه دار موظف است از هنگام بازگشايي تا پايان مراسم اختتاميه نمايشگاه از جمع آوري و تعطيل کردن غرفه خودداري نموده و پس از اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز كتبي نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشگاه و تحويل دادن غرفه به صورت اوليه اقدام نمايد. در صورت عدم تخليه غرفه در مهلت مقرر، به ازاء هر روز تاخير در انتقال كالا، مبلغ 10% هزينه غرفه اخذ گرديده و نمايشگاه نيز مسئوليتي در قبال نگهداري از اين كالاها نخواهد داشت.

5-12- تخليه غرفه ها از صبح روز بعد از خاتمه نمايشگاه آغاز شده و بايد حداکثر ظرف 48 ساعت به پايان برسد.

 

6-تبلیغات   

6-1- انجام تبليغات (عكس، پوستر و فيلمبرداري حرفه اي، تبليغات صوتي و غيره) طبق ضوابط و صرفا” از طريق شركت هاي تبليغاتي طرف قرارداد نمايشگاه كه به غرفه دار معرفي خواهند شد، بايد انجام پذيرد.

6-2- غرفه دار مجاز نيست كه از غرفه يا كالاهاي غرفه داران ديگر فيلمبرداري يا عكسبرداري نمايد.

6-3- هيچ كس مجاز نيست كه بدون موافقت كتبي مديريت نمايشگاه از جلسات، سمينارها و رويدادهاي برگزار شده در نمايشگاه فيلمبرداري يا صدابرداري نمايد.

6-4- همه تابلوهاي تبليغاتي بايد بدون پايه باشند. هيچ تابلويي بدون کسب مجوز کتبی از مدیریت نمایشگاه نبايد از سقف آويزان شده يا بين تيرك ها بسته شود.

6-5- اشانتيون ها، مجلات، كالاها و يادگاري ها بايد فقط در محدودة غرفه توزيع شوند.

6-6- غرفه داران نبايد اجناس يا اقلام چاپي را در محوطه هاي ثبت نام، اتاق هاي كنفرانس، سالن استراحت يا ديگر بخش هاي مركز نمايشگاهي بگذارند.

6-7- توزیع و الصاق هرگونه برچسب تبلیغاتی ، تابلو ، پرچم و قرعه کشی و ….. تابع شرایط خاص بوده برای این منظور و اخذ مجوز لازمه بایستی به واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی مراجعه نمایند.

 

7- فعالیتهای فروش     

7-1- غرفه داران نبايد محصولاتي را به فروش برسانند كه در نمايشگاه تحويل داده مي شود.

7-2- خرده فروشي در پيشخوان نمايشگاه مجاز نمي باشند.

7-3- تبادل پول در سالن هاي نمايشگاه اكيدا ممنوع است.

7-4- فروش كالاهاي نمونه ممنوع است، مگر به عنوان هدیه و اشانتیون

7-5- توزيع نمونه ها و اقلام ديگر به نحویکه موجب انسداد راهرو شده و براي غرفه داران مجاور ایجاد مزاحمت نماید ممنوع بوده و  غرفه دار ملزم به توقف آن می باشد.

 

8- شرایط  بیمه و نکات ایمنی     

8-1- شركت كنندگان بايد كالاهاي خود را در قبال آتش‌سوزي، سرقت، حوادث غير مترقبه و مواردي از اين قبیل بيمه نمايند.

8-2- شركت كنندگان بايد تمامي كاركنان حقيقي و حقوقي خود را در قبال حوادث ناشي از ساخت و ساز و غرفه‌آرايي در روزهاي آماده سازي غرفه، برگزاري نمايشگاه و تخليه غرفه‌ها ( حداقل  به مبلغ 000/000/50 ریال ) بيمه نموده و نمايشگاه هيچ‌گونه مسئوليتي در این خصوص نخواهد داشت.

8-3- استفاده از محصولات و مواد قابل اشتعال مجاز نمي باشد.

8-4- همه جعبه ها و مواد بسته بندي، كاغذ كادو و پوشال ها بايد از سالن نمايشگاه خارج شوند و نبايد زير ميز يا پشت غرفه ها نگهداري شوند.

8-5- كليه پارچه هاي تزييني نظير روبان، پارچه هاي كتاني و مخمل بايد مطابق با قوانين آتش نشاني نسبت به حريق مقاوم باشند.

8-6- پرده هاي نصب شده در غرفه نبايد كف زمين را بپوشانند.

8-7- كليه اجسام و مايعات قابل اشتعال بايد در ظروف محافظ نگهداري شوند.

8-8- تانك هاي اكسيژن و شعله هاي باز بدون مجوز از نمايشگاه و واحد آتش نشاني مربوطه مجاز نمي باشند.

8-9- كليه خروجي هاي حريق و علايم خروج اضطراري بايد در تمام مدت عاري از مانع باشند و به وضوح خوانده شوند.

8-10- تجهيزات برقي و سيم پيچي ها بايد مطابق با استاندارد و برابر با ضوابط ایمنی انجام شود.

8-11- هر بخش از ماشين آلات نمايشي كه قطعات متحركت دارند بايد به نحوي مناسب مهار شوند تا به بازدیدکنندگان آسيب نرسد.

8-12- گواهي بيمه بايد در دسترس باشد و در صورت نیاز به مديريت نمايشگاه تسليم شود.