تقویم نمایشگاه خارجی 1397

هیات بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو – آذربایجان

اعزام هیات تجاری – اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان 24 لغایت 26 تیرماه

نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان در هرات (افغانستان) 8 الی 10 مردادماه

پاویون جمهوری اسلامی ایران و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی و دارویی ترکمنستان 30 تیر الی 1 مرداد

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات (افغانستان) 1 الی 4  آبان ماه

پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد (عراق) 21 الی 30 آبان ماه

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره (عراق) 25 الی 28 دی ماه

 

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان (آبان ماه 97)

اولین نمایشگاه تخصصی کیف ، کفش و چرم ایران در بغداد عراق (بهمن ماه 97)

اولین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ایران در بغداد عراق (بهمن ماه 97)

اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ایران در بغداد عراق (اسفند ماه 97)