تقویم نمایشگاه داخلی ۹۹

تقویم نمایشگاه داخلی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور ، دامپزشکی و آبزیان اصفهان – ۳ لغایت ۶ تیر ۱۳۹۹

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف ، کفش ، ماشین آلات ، محصولات پوست و چرم مشهد – ۲۹ خرداد لغایت ۱ تیرماه ۱۳۹۹

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد – ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ( فولاد،فلزات،قالبسازی،آهنگری،ریخته گری و صنایع وابسته مشهد – ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه۱۳۹۹

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی ، عمران ، ریلی و جاده ای مشهد – ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی و نما مشهد – ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد – ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد – ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق ( قدرت ، الکترونیک )تجهیزات و صنایع وابسته مشهد – ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹

دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری اصفهان – ۲۹ آبان ماه  لغایت ۱ آذر ماه ۱۳۹۹

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع ایمنی،مدیریت بحران،امداد و نجات،سیستم های حفاظتی و HSE اصفهان – ۲۹ آبان ماه لغایت ۱ آذرماه ۱۳۹۹

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد – ۱ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۹

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد – ۱ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۹

یازدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره ، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد – ۱ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۹

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فن آوریهای نوین صنعت ساختمان مشهد – ۱ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۹

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر ( الکامپ ) مشهد – ۱۱ لغایت ۱۴ آذرماه ۱۳۹۹

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی ( مکانیزاسیون،آبیاریو نهاده ها ) اصفهان – ۲۷ لغایت ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات ، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری ) تهران – دی ماه ۱۳۹۹