مدیریت پروژه های نمایشگاهی – پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل _افغانستان

پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل _افغانستان

محل برگزاری : کابل افغانستان
زمان برگزاری : ۷ لغایت ۱۰ تیر ۱۴۰۱
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه