مدیریت پروژه های نمایشگاهی – نمایشگاه خودرو عراق 2022

نمایشگاه خودرو عراق ۲۰۲۲

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی بغداد
زمان برگزاری : 5 الی 8 تیرماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه