مدیریت پروژه های نمایشگاهی – هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی اصفهان
زمان برگزاری : 3 لغایت 6 تیر ماه 1399
متراژ :
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه