نمایشگاه های داخلی ۱۳۹۸

هشتمین نمایشگاه تخصصی گل،گیاه و گیاهان داروئی اصفهان (۳لغایت ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸)

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی اصفهان (۲۷ لغایت ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ )

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی،مکانیزاسیون،آبیاری و نهاده های اصفهان 

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران (۲۴ لغایت ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ )

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان مشهد

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیر آلات بهداشتی ساختمان

دهمین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته

شانزدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهری، مسکن و انبوه سازان، بورس، بانک، بیمه، خدمات و صنایع وابسته (۹ لغایت ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ )