نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان مشهد

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیر آلات بهداشتی ساختمان

دهمین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته

شانزدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهری، مسکن و انبوه سازان، بورس، بانک، بیمه، خدمات و صنایع وابسته

588 views