تقویم نمایشگاه خارجی ۱۳۹۷

هیات بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو – آذربایجان اعزام هیات تجاری – اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان ۲۴ لغایت ۲۶ تیرماه نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان در هرات (افغانستان) ۸ الی ۱۰ مردادماه پاویون جمهوری اسلامی ایران و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی و دارویی ترکمنستان ۳۰ تیر الی ۱ مرداد نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات (افغانستان) ۱ الی ۴  آبان ماه پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد (عراق) ۲۱ الی ۳۰ آبان ماه نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره (عراق) ۲۵ الی ۲۸ دی ماه...

نمایشگاه های برگزار شده خارجی ۱۳۹۶

سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین ۲۰۱۷ نمایشگاه تخصصی – بین المللی غذایی و کشاورزی در کابل – افغانستان ۳ لغایت ۶ مردادماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی – قزاقستان ۱۳ لغایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاشکند – ازبکستان آبان ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره – عراق آذر ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نجف – عراق  دی ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل – افغانستان  بهمن ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد – ترکمنستان  اسفند ماه...